Un recorregut pels espais que van ser protagonistes de batalles durant la Guerra Civil i es configuren dins el marc de la Batalla de l'Ebre, una de les més sagnants i de desgast que es va produir durant aquells anys bèl·lics en què els republicans intentaren combatre les tropes de Franco amb totes les seves forces.

Tenim centres  d'interpretació repartits per tot el territori, fortificacions, pobkes derruïts que encara es conserven intactes (poble antic de Corbera d'Ebre), trinxeres (algunes per catalogar), monuments, etc. a les comarques del Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre.

Podem visitar, també, les serres de Pàndols i Cavalls, que van ser l'escena principal de batalles i representen un símbol clar de la nostre memòria històrica. Cada any, es fa un acte commemoratiu en record als republicans caiguts a la batalla que té lloc a la serra de Pàndols i al que assisteixen els pocs combatents republicans que encara queden vius. És un acte molt emotiu que rememora un tràgic episodi de lluita per l'alliberació del nostre territori i la nostra gent.

Hi ha espais per a visitar com el museu de Corbera d'Ebre i diferents centres d'interpretació de la batalla de l'Ebre (Vilalba dels Arcs, Pinell de Brai i la Fatarella).

Batalla de l'Ebre, Espais a visitar

Un recorrido por los espacios que fueron protagonistas de batallas durante la Guerra Civil y se configuran dentro del marco de la Batalla del Ebro, una de las más sangrientas y de desgaste que se produjeron durante aquellos años bélicos en que los republicanos intentaron combatir las tropas de Franco con todas sus fuerzas.

Tenemos centros de interpretación repartidos por todo el territorio, fortificaciones, pueblos derruidos que aún se conservan intactos (pueblo antiguo de Corbera de Ebro), trincheras (algunas aún por catalogar), monumentos, etc. a las comarcas del Baix Ebre, Terra Alta y Ribera de Ebro. 

Podemos visitar, también, las sierras de Pándols i Cavalls, que fueron la escena principal de batallas y representan un símbolo claro de nuestra memoria histórica. Cada año, se realiza un acto conmemorativo  en recuerdo a los republicanos caídos en la batalla y que tiene lugar a la sierra de Pándols y al cual asisten los pocos combatientes republicanos que aún siguen vivos. Es una acto muy emotivo que rememora un trágico episodio de lucha por la liberación de nuestro territorio y nuestra gente.

Hay espacios para visitar como el museo de Corbera de Ebro y diferentes centros de interpretación de la batalla del Ebro (Vilalba dels Arcs, Pinell de Brai y la Fatarella).

Batalla del Ebro, Espacios a visitar