Fer piragua pel riu és una experiència única, relaxant i encisant a la vegada que ens permet ser part del riu, de les muntanyes, del cel que ens cobreix... ens fa sentir part de la natura més pura i és teràpia per qualsevol persona que necessiti desconnectar del dia a dia de les grans ciutats.

 

Amb una piragua individual o una doble, una armilla de seguretat i un rem farem un tram del riu, ja sigui Miravet- Benifallet; Benifallet- Xerta, Xerta- Tortosa , etc. acompanyats de monitors és una activitat molt segura. Ideal per famílies, grups, escolars, etc. i és una manera directíssima de descobrir l'Ebre i la nostra riquesa paisatgística.

 

També, si vols, pots optar per navegar per l'Ebre amb el Llagut lo Sirgador, tal com ho feien aquestes antigues embarcacions fins els anys cinquanta del S.XX. El Llagut Lo Sirgador, recupera, homenatja i actualitza la navegació de segles per l'Ebre, posant en valor la vida de milers d'homes dedicats al transport per nostre riu Ebre. Amb 53 places de capacitat, navegarà en línea regular els dijous, dissabtes, diumenges i festius la ruta Amposta, Tortosa. Benifallet, Xerta i Miravet els matins; i a la tarda, farà la ruta a la inversa, des de Miravet fins arribar a Amposta. El Llagut també oferirà trajectes per grups sobre demanda o amb acords d'operativa concertada.

Piragua i Llagut, Descobrir l'Ebre

Hacer piragua por el río es una experiencia única, relajante y encantadora, a la vez que nos permite ser parte del río, de las montañas, del cielo que nos cubre... nos hace sentir parte de la naturaleza más pura y es una terapia buenísima para cualquier persona que necesite desconectar del día a día de las grandes y estresantes ciudades. 

Con una piragua individual o una doble, un chaleco de seguridad y un remo haremos un tramo del río, ya sea Miravet- Benifallet; Benifallet- Xerta, Xerta- Tortosa; etc. acompañados de monitores es una actividad muy segura. Ideal para familias, escolares, etc. y es una manera directísima de descubrir el Ebro y nuestra riqueza paisagística.

También, si quieres, puedes optar por navegar por el Ebro con el laúd "Lo Sirgador", como antes lo hacían estas embarcaciones, hasta los años cincuenta del siglo XX. El laúd "Lo Sirgador", recupera, hace un homenaje y actualiza la navegación de siglos por el Ebro, poniendo en valor la vida de miles de hombres dedicadas al transporte por nuestro río. Con 53 plazas de capacidad, navegará en línea regular los jueves, sábados, domingos y festivos la ruta Amposta, Tortosa, Benifallet, Xerta y Miravet por las mañanas; y por la tarde hará la misma ruta a la inversa, desde Miravet hasta llegar a Amposta. El laúd también ofrecerá trayectos para grupos sobre demanda o con acuerdos de operativa concertada. 

Piragua y laúd, Descubrir el Ebro